Kapitel 21 – Vision, mål och mening

 

Att känna mening i livet, känna att vi fyller en funktion, att vårt liv ”spelar roll” får vår livskraft att blomma.

I kvantfysiken och i österländska läror kan vi komma till insikt om att vi lever i ett medvetet och intelligent universum – ett meningsfullt universum. Eftersom vi alla är en del av detta meningsfulla universum, finns det rimligtvis en mening även med våra enskilda, individuella liv. Om jag är en del av allt – är jag också en del av meningen med allt.

Om vi alla är medskapare till det som tar form och vi tillsammans skapar världen nu, blir det också viktigt att förstå syftet med mitt eget liv, att hitta min egen individuella mening. Vad är min uppgift, vilket är mitt unika bidrag till att forma den värld som får komma till uttryck. Vad kan och vill just jag ge? Det jag gör med min begåvning är min gåva till livet.

* * *

Äkta behov

Jag skulle kunna göra vad som helst om jag bara visste vad det var … heter en bok av Barbara Sher, författare och karriärkonsult, och den titeln illustrerar nog ganska väl vårt dilemma och vår rastlöshet, när vi undrar vad vi ska göra med våra liv.

Den sorts upplevelsesamhälle som vi har just nu med ”för-stunden-upplevelser” kommer sannolikt snart att följas av ett samhälle, där vi vill fördjupa våra upplevelser istället för att jaga på ytan. En önskan att leva efter våra verkligt genuina behov och få delta i något som är större än vi själva. Äkta självkänsla och självkännedom är grundad i Självet (och har inget med vare sig egot eller prestation att göra) och i kontakten med varat kan vi börja se vad som vill komma till uttryck genom oss – låta ”göra” mynna ur ”vara”.

* * *

Medvetna val

Medvetna val ger medveten utveckling. Våra val blir vår verklighet, vår identitet och blir sammantaget vårt liv. Varje val jag gör är också en värdering av mig själv. Den jag är idag är summan av mina val fram till nu och jag gör klokt i att börja fråga mig, vilka av mina val som stämmer med mina grundläggande värderingar.

* * *

Synkronicitet

Många av oss har nog upplevt att när vi börjar följa vår inre röst och längtan, så börjar också märkliga saker inträffa. Vi får hjälp av till synes slumpartade händelser. Vi träffar den person som kan ge svaret på en viss fråga, böcker sätts i händerna på oss och så vidare.

Begreppet synkronicitet myntades av C G Jung, som ägnade en stor del av sitt liv åt att ut-forska de samband mellan personer och händelser, som vi inte kan se i den fysiska världen, men som tycks finnas på ett djupare plan. Jung definierar synkronicitet som ”ett meningsfullt sammanfallande av två eller flera händelser där någonting annat än slumpen är inblandat”.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa