Kapitel 6 – Stress

 

Astrid Lindgren påstås ha sagt, att hon och hennes syster på ålderns höst inledde sina tele-fonsamtal med att tre gånger upprepa ordet döden. Döden, döden, döden sa de, så var det ämnet avklarat och de kunde ägna sig åt roligare samtalsämnen.

Helst skulle jag föreslå samma sak här. Vi yttrar samfällt stressen, stressen, stressen och så lägger vi det på hyllan. Vad jag vill säga är, att vi behöver egentligen inte veta så mycket om stress för att skapa lugn, glädje och lustfylldhet. Det är viktigt att vi gör klart för oss vad vi vill skapa och fokuserar på det. Den negativa stressen vill vi inte ha och vi behöver alltså inte lägga vårt krut där. Detta är mer än en lek med ord. Tänk dig att du under två timmars tid lyssnar till ett föredrag om stressen och dess skadeverkningar. Hur känns det i kroppen när du går därifrån? Tänk dig nu att du istället lyssnar på två timmars beskrivning av lugn, ro, harmoni och glädje. Vilka vibrationer skulle det sätta igång i ditt inre?

Först och främst är det viktigt att vi skiljer mellan stress och stressreaktioner. Det är våra reaktioner på stressen som är problemet. Inte stressen i sig. Det som är stressande för mig, är kanske stimulans för dig och vi kan bli lika stressade av att ha för lite att göra som för mycket.

Viktigt är också att skilja mellan yttre och inre stressorer. Även om vi har bra balans i ytter-världen kan vi stressa oss sjuka genom destruktiva tankar, olika ”måsten”, dålig tilltro till vår förmåga och liknande. Jag kommer här att koncentrera mig på de inre stressorerna.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa