Kapitel 20 – Skönhet

 

Hur hjärnan gör, när den omvandlar energi från icke-form till form, ligger utanför mitt områ-de. Jag accepterar att den gör det och jag är innerligt tacksam att vi har fått förmånen att uppleva världen på detta fantastiska sätt, med ljud, ljus, färger, naturen, detta ständiga mira-kel. Tänk att vår hjärna har förmågan att omvandla dessa vibrationer och frekvenser till all denna skönhet!

Vi har hittills talat mycket om hur vi kan skapa en förhöjd livskänsla, balans och harmoni i vårt inre genom att arbeta med våra tankar och känslor. Men vi kan också använda oss av den yttre världen för att förflytta oss till högre vibrationsfrekvenser, avsiktligt söka oss till platser, människor, musik, som väcker denna förhöjda känsla inom oss. För egen del har mitt utforskande av den formlösa världen gjort att jag blivit mer fascinerad av formens värld än jag någonsin varit tidigare.

Alla vet vi hur stimulerande och upplyftande det kan vara att vila ögonen på ett vackert natursceneri, ett konstverk eller att lyssna till musik som griper tag i oss. Det vackra ger en genklang inom oss, sätter oss i samklang med högre frekvenser, med helheten och tar oss till ett kärleksfullt tillstånd. Precis som ett kärleksfullt tillstånd också får oss att se och vara mottagliga för det vackra som finns invävt i allt – se andra kvaliteter än de vårt intellekt uppfattar.

När vi till exempel ser ett konstverk som berör oss, tar vi först in det i dess helhet. Det berör hela vår varelse. Först senare börjar vårt intellekt titta närmare på delarna, på enskilda de-taljer, på själva kompositionen och börjar reflektera kring det hela.

Skönhet är viktigt för vårt välbefinnande och vår hälsa. När vi ser något vackert utsöndras dopamin i kroppen, vilket bland annat höjer vårt immunförsvar. Nyare forskning har kommit fram till att det i vår hjärna kan finnas nät av nerver som kan vara mottagliga för harmoniska proportioner och rytmer.

Skönhet är läkande. Att ha en vacker utsikt utanför sjukhusfönstret förkortar sjukhusvistel-sen. Något som till exempel antroposoferna varit duktiga på att förstå och utnyttja.

Men vi kan alla öka vår förståelse för hur kropp och sinne påverkas av det vi tar in och av-siktligt använda oss av vackra former, färg, ljus, ljud, naturen och liknande för att ta oss till högre vibrationsfrekvenser. Även öka förståelsen för hur vår tolkning påverkar vad vi ser, hör och känner och bättre kunna se det vackra som finns även bortom ytan. Se det vackra i oss själva, i andra, i våra relationer och medvetet fokusera på detta, i både yttre och inre be-märkelse.

Skönheten sitter i betraktarens öga, brukar det heta. Även om vi på personlighetens nivå kan ha olika uppfattningar om vad som är vackert, tycks det finnas en bakomliggande harmonisk ordning, ur vilken det sköna framträder.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa