Kapitel 16 – Meditation/mindfulness

 

Meditation har väl ofta i väst ansetts lite mystiskt, en världsfrånvänd syssla som man ägnar sig åt i österländska kulturer. Men meditation handlar om att nå vårt naturliga tillstånd av ”varande” och helhet, som vi lätt tappar bort på grund av vår hektiska livsstil och vår ensid-iga fokusering på materiaverkligheten. Meditation är inget vi egentligen behöver lära oss, det handlar snarare om ett ”avlärande” från vår vana att identifiera oss med ytmedvetandet. Jag skrev tidigare att ordet excentrisk ursprungligen lär ha betytt att leva utanför sitt centrum – meditation är motsatsen, en hjälp att leva inifrån vårt centrum.

Samtidigt som vårt materiella välstånd ökat har också människors inre otillfredsställelse ökat. Det är oerhört motsägelsefullt att höra människor säga, att de har så mycket att göra, att de ”inte hinner leva”. Vad är då att leva? Ja, det vi förmodligen saknar är just förankring-en i varat, helhetstillståndet, det som ger oss själva livskänslan. Regelbunden meditation hjälper oss att ha fortlöpande kontakt med vårt centrum och hindrar oss från att förbli i ett avskilt tillstånd så länge, att vi låter sikten skymmas och återgår till ett begränsat synsätt.

Meditation har fått ett uppsving hos oss i väst genom begreppet mindfulness (medveten närvaro), bland annat genom docenten i medicin och författaren Jon Kabat-Zinns fina bok Vart du än går är du där. Men oavsett om vi väljer etiketten meditation eller mindful-ness (eller heartfulness), så handlar det om kontakten med varat. Meditation kommer att få en helt annan status i vårt samhälle, sedan man numera fått möjlighet att använda forsk-ningsmetoder som accepteras av västvärlden.

Jag kommer här att ta upp meditation som ett hjälpmedel att nå ett sammanhängande till-stånd, att nå kontakt med enhetsmedvetandet, vår beständiga del. Hur vi genom att odla vår medvetna närvaro kan nå en ökad vakenhet inför både den yttre och den inre världen och kunna observera och transformera upplevelser i vardagen. Om du under läsandet av denna bok övat din inre observatör, om du iakttagit dina tankar och känslor, blivit mer medveten om din andning, då har du redan börjat öva denna vakenhet. Skillnaden med meditation är att man gör detta under mer ”ordnade” former.

* * *

Upplevelsen av ett med allt

För att bättre kunna förstå hur denna inre kommunikation och information kan uppstå, kan vi åter erinra oss att universum kan vara ett hologram (och alltså även vår hjärna). Kanske kan vi genom att försätta oss i högre medvetandetillstånd nå frekvenser, där hjärnan förmår tolka den holografiskt kodade informationen om universum och att vi därigenom kan bli medvetna om vår samhörighet och enhet med allt.

Flera av våra kvantfysiker talar om förändrade medvetandetillstånd. Flera säger att de är meditatörer och har haft andliga upplevelser som lett dem vidare i deras vetenskapliga sökande.

Tänk om vår förmåga att uppfatta denna högre kommunikation beror på hur väl vi tränar våra sinnen.

Tänk om det finns en harmonisk grundfrekvens i universum som vi kan tona in oss på och därigenom nå en större samvibrering med helheten.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa