Kapitel 4 – Jagets utveckling

 

* * *

Förutom en viss genetisk förprogrammering föds vi till världen som oskrivna blad vad gäller det jordiska livet. Vi kommer ur icke-form, blir till, föds så småningom ut till den här världen. Vårt medvetande är rent, vi har inga färdiga idéer om hur livet ska gestalta sig. Men vi är väl förberedda. Vi lär vara utrustade med mellan 10 miljarder och 100 miljarder neuroner (hjärnans nervceller), de flesta okopplade, vilket gör oss extremt flexibla till olika kulturer och levnadsförhållanden. De enda neuroner som är kopplade är de livsnödvändiga, för andning, hjärtverksamhet med mera. Vi har tillgång till en universell intelligens – en slags inre visdom.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa