Förord

Det var med stor nyfikenhet och höga förväntningar som jag började läsa Mariannes bok. Redan titeln väckte tankar på den mentala träningsfilosofin där mycket av det vi betraktar som sant eller falskt har ersatts med dimensionen Bra – Dåligt. De höga förväntningarna grundade sig på vetskapen om hur Mariannes nyfikenhet på livet gjort att hon under många år tagit varje tillfälle i form av kurser och böcker för att skaffa sig en imponerande kunskap om alla de områden som har med ett ”bra liv” att göra.

Ändå har boken överraskat mig på ett mycket positivt sätt. Det är sällan man läser en bok som innehåller så mycket information från så många områden men som ändå hålls ihop av en röd tråd, en önskan att ge människor hopp om – och praktiska instrument för – ett bättre liv.

När man läser boken kommer man osökt att tänka på Antonovskis kriterier för ett bra och hälsofullt liv: Begriplighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet.

Marianne har lyckats förklara de mest komplicerade fakta på ett enkelt och begripligt sätt, vilket är speciellt viktigt för läsare som tidigare inte varit i kontakt med detta område. Utifrån medvetenheten om att meningsfullhet är en viktig ingrediens i ett bra liv har hon också visat hur bokens principer kan användas för att öka känslan av mening i livet. Just användbar-heten spelar en central roll i boken där skillnaden mellan kunskap och kompetens betonas och där livskompetens först uppstår när kunskapen har översatts i praktisk handling. Han-terbarheten finns därför med som en mycket viktig del där både lärandet (learning by doing) och tillämpningarna är sammankopplade med tränings- och handlingsmodellen.

Just betoningen av livet som ett ”gör det själv projekt” tillsammans med kvantfysikens tes om att vi ”skapar vår egen verklighet” gör att boken har en stark optimistisk grundton, inte minst viktigt i vår tid, samtidigt som boken ger läsaren tillgång till de principer och metoder som be-hövs för att på egen hand skapa ett bra liv.

Lars-Eric Uneståhl, Fil dr
Rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan

kapitel -> nästa