Kapitel 14 – Energisystemet

 

* * *

Lärdomen?

Skulle det kunna vara så enkelt att vårt välbefinnande och vår utveckling handlar om hur vi hanterar energi? Att se till att livsenergin kan passera genom min kropp i tillit till livspro-cessen. Och vad ska vi då göra med det som hänt tidigare i våra liv? Samma sak gäller även vårt förflutna! Har vi obearbetade känslor inom oss ger de sig till känna i nuet och det handlar även här om att frigöra vårt förflutna i kärlek och tillit nu.

För egen del blir mitt liv oändligt mycket mera hanterbart med utgångspunkt från ett avskilt respektive sammanhängande medvetandetillstånd och huruvida jag hanterar energin utifrån rädsla eller kärlek. Yttervärldens händelser blir inte det viktigaste, utan hur jag hanterar dem.

Även om detta kan låta enkelt, kommer livet att fortsätta ge oss utmaningar och vi behöver vara ständigt observanta för att klara av att vara medvetna om våra känslor och åtföljande tankar, ha en god andning, en god hållning och framför allt att göra valet, att välja ett för-hållningssätt, där jag är villig att skärskåda mina reaktioner, mina åsikter och så vidare.

När vi arbetar direkt på energinivå, har vi redan lämnat etiketter som ”skuld” och ”skam” och inser, att det som finns lagrat i min kropp är obearbetade känslor som beror på mina reak-tioner och den enda som kan bearbeta och avlägsna dem är jag. Att försonas med det som händer och har hänt, att förlåta sig själv och andra tar oss till ett sammanhängande tillstånd. Att utforska sina negativa sidor är ett underskattat nöje, när man väl inser belöningen.

Undrar du ibland hur ditt liv hade sett ut, om du gjort andra val? På ytplanet hade det säkert sett annorlunda ut, andra händelser, andra människor, men den bakomliggande uppgiften hade ändå varit densamma: att läka de delar av personligheten som ännu inte är i balans och nå samklang med vår innersta kärna, alltså att uppnå vår högsta potential.

Tänk om det är så, att våra upplevelser inte är det viktigaste utan lärdomen vi kan dra, att de yttre erfarenheterna är en spegel av vårt inre.

Tänk om våra upplevelser främst tjänar syftet att ge oss möjlighet att transformera energin till en högre medvetandenivå.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa