Kapitel 1 – Brytningstid

 

* * *

Lyckans land?

Just nu lever vi i ett samhälle där det kan tyckas som om ”allt blir sämre”. Vi översköljs dag-ligen av larmrapporter av olika slag, neddragningar, sjukskrivningar, pampar som skor sig, ökat våld, depressioner. Skolan utarmas. Barnen påstås inte kunna läsa och skriva. Vi har inte tid att skratta. Människor vill sluta jobben i förtid, drömmer om sabbatsår och pension (att rå sin tid). Vårt samhälle har inte ens råd med BB:n för att ta emot nästa generation. Mycket av den globala ekonomin tycks vila på ”luft”.

De fyra industrier i världen som omsätter mest pengar idag är nätpoker (med mycken kri-minalitet inblandad), narkotika, sex och vapen/krigsindustrin.

Det materiella välståndet skulle ge oss frihet, trygghet och glädje. I stället har vi blivit fångar under ekonomin och tillväxten, sålt vår tid, så att vi upplever att vi inte hinner med någonting ordentligt. Vi måste producera mer och mer för att hålla det hela rullande och dessutom måste vi konsumera alltihop. Slutar vi konsumera, går det överstyr och hela systemet brakar ihop. Efter den 11 september uppmanades det amerikanska folket att vara solidariska och bege sig till sina shoppingcentra och storhandla, för att det inte skulle bli någon svacka i ekonomin. Någon gång kommer människan att vakna upp och undra om det kan vara det viktigaste, att vi slänger oss iväg till närmaste shoppingcenter för att ”rädda världen”. Det måste finnas en högre mening med livet än att lojalitetsshoppa oss ur varje samhällskris. En vacker dag kommer någon att yttra de förlösande orden – likt barnet i Kejsarens nya kläder – och dimridån kommer att ge vika. Vad håller vi på med?

Vi har tydligen försatt oss i den prekära situationen att vi människor förbrukar jordens resurser cirka 30 procent fortare än de hinner återskapa sig. Jag talar om de resurser som med varsam användning är oändliga. Fisken som ständigt förökar sig i nya fiskar, träden som ger nya träd i all oändlighet. Systemet är perfekt, om det inte vore för människan.

Hur många problem skulle det finnas på vår jord, om inte människan fanns?

Begrunda det en stund!

* * *

En ny medvetenhet växer fram och vi har nu en fantastisk möjlighet att ta ett jättekliv i mänsklighetens utveckling. Mot ett samhälle där tillväxt främst betyder mänsklig tillväxt. Där tekniken utvecklas utifrån människans behov och inte primärt för att hålla ekonomin rullande. Där vår inre utveckling får en framträdande roll och vi tillåts växa som människor. Där vi lär oss att komma i kontakt med vår inre styrka och äkthet, förstår att vår inre tomhet måste fyllas just inifrån och där vi har en högre vision med våra liv än att vara ”humankapital” i ekonomins tjänst.

* * *

 föregående <- kapitel -> nästa