Kapitel 7 – Andningen

 

En av mina kursdeltagare fyllde jämna år och önskade en kurs hos mig i födelsedagspre-sent. Kursen skulle hållas på Mallorca och hennes svärfar – som var lite skeptisk till idén – frågade vad hon skulle lära sig där. ”Jag ska lära mig att andas”, svarade hon. ”Andas?” sa svärfar, ”det gör vi ju hela tiden.

Ja, det gör vi förvisso, men hur? Enligt min uppfattning är andningen den absolut viktigaste enskilda faktorn för att öka vårt välbefinnande. Genom en god andning kan vi öka vår energi och få ett jämnt flöde under dagen. Vi kan förbättra vår hälsa – cirkulation, immunförsvar med mera – och dessutom arbeta oss igenom besvärliga känslor och därmed skapa balans i kroppen. Andningen är A och O för vårt välbefinnande och detta är sorgligt underskattat i västvärlden, speciellt inom sjukvården.

 * * *

Andningen anses vara den sammanbindande länken mellan kropp och själ och är ett av våra främsta verktyg för personlig utveckling. Andningen intar en särställning såtillvida att vi kan välja att andas medvetet eller att låta vårt autonoma nervsystem sköta det åt oss, alltså låta andningen sköta sig själv.

* * *

Genom andningen kan vi nå högre medvetandenivåer och vi kan uppleva starka lycko-känslor enbart genom att förändra vårt sätt att andas. Om vi börjar arbeta med vår andning, ofta gör andningsövningar och är lyhörda, brukar kroppen själv leda oss vidare till nästa steg i vår utveckling. Det blir ett samspel, där vi ömsom leder kroppen och ömsom låter kroppen ta över och vägleda oss.

Så småningom kan vi upptäcka den otroliga njutningen i att andas, hur vi avsiktligt kan aktivera livsenergin inom oss och uppleva harmoni och glädje.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa