Boken

  – Sagan om sanningen

Sagan om sanningen handlar om den nya världsbild som växer fram, om medvetandeutveckling och om alltings inneboende sam-hörighet. Den visar på likheter mellan kvantfysiska och österländska tankegångar och väver samman personlig- och transpersonell ut-veckling med samhällets utveckling. Boken får bitar att falla på plats och förklarar komplicerade fakta på ett enkelt och begripligt sätt.

Sagan om sanningen beskriver den värld vi kan skapa genom att vidga vårt medvetande; vad vi individuellt och tillsammans kan göra för att skapa en livsduglig värld. Den betonar vikten av vision och intention samt näringslivets betydelse för den förändring vi nu genomgår – där arbete och företagande ses som plattform för personligt växande.

Sagan om sanningen används som lärobok i utbildningar och kurser.

Läs mer om LEVER VI I PARADISET