Vår framtid

Vi lever i en värld av möjligheter där framtiden inte är förutbestämd – vi befinner oss mitt uppe i en universell medvetandehöjning, som ger oss möjlighet att se verkligheten på ett sätt vi inte tidigare för-mått, eftersom våra sinnen inte varit anpassade till den. En medve-tandehöjning som tillåter oss att vara medskapare till den värld som växer fram.

Mallorca-web

Det viktigaste vi tillsammans kan göra är att skapa en inre bild av en fungerande, fredlig värld med ömsesidigt utbyte av kunskaper, varor och tjänster. En värld med ett genuint välstånd, med politisk och ekonomisk frihet.

Världen förändras endast om vi förändras och den förändras som vi förändras. Vi behöver vara klara över intentionen i det vi gör – för vår egen skull och för världens.

Det är upp till oss alla tillsammans om vi lyckas.

Tänk om detta verkligen är paradiset – men i ett ”gör det själv-upplägg”!