Lever vi i paradiset?

Om vi ser oss omkring, ser på naturen med all dess rikedom och skönhet verkar det inte vara något fel på planeten i sig. Den till-handahåller allt vi behöver för att skapa ett paradis. Så vad hindrar oss?

Manuel-AntonioSom jag ser det, är mognadsni-vån i vårt sam-hälle fortfarande för låg. Vi behö-ver vidga vårt medvetande och ta ett steg mot en högre ut-vecklingsnivå.

Detta steg kan uttryckas på många sätt: att gå från hjärna till hjärta, från maktkamp till samskapande, från egot till Självet, från bristtän-kande till tillit, från rädsla till kärlek, beroende på vilka begrepp vi vill använda. Eller från ett fragmenterat till ett sammanhängande sin-nestillstånd, som jag skriver om i min bok Sagan om sanningen.

Ett sådant steg ger oss tillgång till en annan verklighet, där vi kan se att allt är sammanlänkat, att vi är delar av varandra och att vi alla kan utvecklas tillsammans – sida vid sida utan vare sig konkurrens eller tävlan. Att vi alla är medskapare till den värld som tar form. Vi är verktygen som kan ”förvandla möjligheternas energivågor till verklighetens partiklar”.

Läs mer om MEDSKAPANDE