Hjärtats intelligens

Det sägs att den längsta resan vi kan göra i livet går från huvudet till hjärtat – att gå från ett fragmenterat synsätt till ett sammanhäng-ande – det verkliga paradigmskiftet i vårt inre.

Nya forskningsrön har visat att hjärtat kan spela en större roll i våra liv än att bara pumpa blod. Hjärtat kan till och med vara vårt egent-liga kunskapscentrum. Via centrala nervsystemet fångar hjärtat upp elektromagnetisk information från omgivningen, information som våra fem sinnen inte kan registrera. Informationen bearbetas i hjärtat och skickas upp till hjärnan i form av intuition.

Hjärtat fångar upp signaler i energifältet snabbare än hjärnan. Neurokardiologin har upptäckt att det går fler signaler från hjärta till hjärna än tvärtom och att hjärtat har sitt eget nervsystem som kan känna, minnas och operera oberoende av hjärnan.

Positiva respektive negativa känslor påverkar vår hjärtrytm. Känslor av frustration och oro ger en disharmonisk hjärtrytm som blockerar våra högre hjärnfunktioner (vi går in i kamp- och flyktbeteende), medan känslor av kärlek och uppskattning ger en harmonisk hjärt-rytm som ger oss tillgång till ett klart och kreativt tänkande.

Det viktigaste vi kan göra är att förändra vårt känsloläge. Djupt för-ankrade i hjärtat kan vi inte uppleva stress, rädsla eller ensamhet. (Hjärtfokusering leder till ett medvetandetillstånd bortom dualiteten.)

Genom att förflytta oss till hjärtat och uppleva världen genom hjärtats intelligens får vi möjlighet att skapa ett inre paradis och därigenom också bygga ett yttre paradis. T ex skulle krig inte kunna finnas i yttervärlden om det inte fanns i vårt sinne/medvetande.

Läs mer om FÖRETAGANDE FRÅN HJÄRTAT