När

gudarna hade skapat världen och människorna
frågade de sig var de skulle placera sanningen.
De ville inte att den skulle vara alltför lätt för oss att finna.


Förslagen var många, från den högsta bergstoppen
till den bortersta stjärnan, tills den visaste guden sa:
Vi förlägger sanningen inom människan.
Hon kommer att söka i hela universum, innan hon inser
att hon burit den med sig hela tiden.

Österländsk berättelse

Läs mer om boken SAGAN OM SANNINGEN